TỔNG QUAN

VIETKAO LAND (VKL) là một thành viên trực thuộc VIETKAO GROUP. Với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và xuyên suốt giữa các đơn vị thành viên, VIETKAO LAND hướng tới đáp ứng hiệu quả những nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, góp phần cộng hưởng các giá trị gia tăng cho quý khách hàng, đối tác và cộng đồng – xã hội.

THẾ MẠNH

– Tư vấn M&A các Dự án Bất động sản
– Phân phối Dự án Bất động sản.
– Đào tạo chứng chỉ Bất động sản.
– Phát triển Dự án Bất động sản.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

VIETKAO LAND (VKL) luôn nỗ lực trở thành công ty tư vấn M&A các dự án bất động sản và trở thành đơn vị phân phối, tiếp thị, kinh doanh Bất động sản hàng đầu Việt Nam dựa trên thế mạnh xây dựng nền tảng giao dịch BĐS hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm tại:

Website: vietkaoland.com

Đối tác

1200 +

KHÁCH HÀNG

98 %

Sự hài lòng

19 %

TĂNG TRƯỞNG