TỔNG QUAN

VIETKAO INVESTMENT CONSULTANCY – TRADE PROMOTION (VIC-TP) là một thành viên trực thuộc VIETKAO GROUP, chuyên hỗ trợ cho các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài (đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc) trong quá trình tìm hiểu đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hàng tiêu dùng, nông nghiệp và ngược lại.

THẾ MẠNH

– Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề kinh doanh/ đầu tư nước ngoài.
– Nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp và sản phẩm.
– Tổ chức các chuyến đi cho đoàn đại biểu doanh nghiệp hay tổ chức Việt Nam thăm Hàn Quốc và Châu Á.
– Tìm kiếm đối tác kinh doanh tiềm năng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.
– Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thâm nhập thị trường nước ngoài (đặc biệt tại Hàn Quốc).

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

VIETKAO INVESTMENT CONSULTANCY – TRADE PROMOTION (VIC – TP) trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn và xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và ngược lại.

Đối tác

1200 +

KHÁCH HÀNG

98 %

Sự hài lòng

19 %

TĂNG TRƯỞNG