OUR PARTNERS

1200 +

KHÁCH HÀNG
tại 10 nước

98 %

Sự hài lòng
khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Vietkao

19 %

TĂNG TRƯỞNG
Năm 2016