TẦM NHÌN

VIETKAO GROUP phấn đấu không ngừng để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng – xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống cho các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về thể chất và tinh thần.

 

SỨ MỆNH

VIETKAO GROUP trở thành một tổ chức kinh tế hùng mạnh, bền vững và phát triển thương hiệu, xây dựng giá trị thương hiệu ngày càng uy tín, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Tín” – Thành công của quý đối tác, khách hàng chính là sự tín nhiệm với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty, chúng tôi luôn đặt chữ tín làm kim chỉ nam cho mọi định hướng và hoạt động của công ty.

“Tâm” – Xây dựng lợi ích kinh doanh dựa trên trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

“Tầm” – Xây dựng mục tiêu lâu dài và chiến lược hiệu quả nhằm thực hiện kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp.

 

 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

VIETKAO GROUP luôn nỗ lực trở thành tổ chức kinh tế lớn mạnh, ổn định, bền vững với các nghành là : Công Nghệ – Truyền Thông – Bất Động Sản.