TỔNG QUAN

Vietkao EDU là một công ty trực thuộc Vietkao Group, hoat động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong và ngoài nước.

THẾ MẠNH

⁃ Đào tạo ngoại ngữ.

⁃ Cung ứng nguồn nhân lực trong và ngoài nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trở thành đơn vị đào tạo ngoại ngữ và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam.

1200 +

KHÁCH HÀNG
tại 10 nước

98 %

Sự hài lòng
khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Vietkao

19 %

TĂNG TRƯỞNG
Năm 2016